مدعیان حقوق زنان

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

مجازات کنشگر اجتماعی زنان به سبک عربستان

در این ویدئو، صحنه دلخراش گردن‌زدن یک زن توسط ماموران امنیتی رژیم آل‌سعود را به سبک عربستانی مشاهده می‌کنید.

زن مدام فریاد میزند « من فعال اجتماعی هستم ، نه نه »

شمشیر بالا رفت و فریادهای زن بینوا خاموش شد.

و اینک یک سوال ، من بعنوان یک بیننده چطور میتوانم مخاطب رسانه ای باشم که فوت غم انگیز یک دختر ایرانی را دستمایه به آشوب کشاندن زندگی و امنیت ۸۰ میلیون نفر میکند اما دربرابر گردن زدن زنان فعال اجتماعی و یا گردن زدن هشتاد زندانی سیاسی در یک روز سکوت میکند ؟!

چطور میتوان باور کرد این مهربانی دایه را؟!

سلبریتهای خارج نشین و رسانه های مدعی دلسوزی برای مردم ایران ، که برای حقوق زن سینه چاک و گلو پاره میکنید، این زن نیست! این آدم نیست! چرا لال شدید؟! جرات دارید فقط جمله ای در رابطه با این زن مسلمان عربستانی بنویسید تا ببینید اربابانتان چگونه با شما برخورد میکنند!

ممنوعیت برای افرادی که ناراحتی قلبی دارند