عنکبوت صفت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

عبدالبهاء مردم ایران را بخاطر ایمان نیاوردن به بهائیت، عنکبوت صفت و ایرادگیر معرفی کرده است. اما هرچند این تنها توهین پیشوایان بهائی به مردم ایران نیست، ولی بی شک علت عصبانیت عبدالبهاء از ایرانی ها بخاطر حساسیت بیشتر ایشان در شناخت حقیقت بوده است. از همین رو هم ترجمه آثار خود به فارسی را ممنوع کرده اند!

پیشوای بهائیت ضمن گلایه از مردم ایران بخاطر ایمان نیاوردن به بهائیت، ایرانیان را گرفتار در خواب غفلت و عنکبوت صفت در برابر بهائیت معرفی کرده است. عبدالبهاء با ادعای تار بافی و شبهه افکنی ایرانیان در مقابل مسلک بهائی، لجاجت ایشان را به قدری دانسته که تنها خدا می تواند بیدارشان کند.

چنانکه در بخش هایی از کتاب ایادی امر بهائی، به نقل از عبدالبهاء می خوانیم: «عجب است که اهل ایران هنوز غافلند، هنوز محتجبند، هنوز در شبهه اند و هنوز متزلزلند و هنوز مضطربند. نداى الهى اهالی غرب را که هزاران فرسنگ دور هستند بیدار نموده ولی در ایران که وطن حقّ است هنوز خفته بسیارند و در خواب گرفتارند. صور اسرافیل هم آن ها را بیدار نکرد و لابد روزى خواهد آمد که ایران را خدا بیدار می کند. بسیارى از ایرانیان مثل عنکبوت مى مانند هرچه پرده ها‌یشان را میدرى فوراً یک پرده دیگر مى‌ سازند، هرچه شبهاتشان‌ را رفع مى‌ کنى یک شبهه دیگر مى آورند…»(1)

اما در پاسخ به گلایه توهین آمیز پیشوای بهائیت به مردم ایران می گوییم:

اول: توهین پیشوایان بهائی به مردم ایران به همین گفتار محدود نشده و رهبران بهائی بارها با عناوین مختلف ایرانیان را تنها به جرم ایمان نیاوردن به بهائیت، آماج توهین های خود قرار داده اند! از متعصب، نادان، غافل و ستمگر خواندن گرفته، (2) تا جاهل، شرور و وحشی خواندن ایرانی ها، (3) نظر لطف پیشوایان بهائیت به مردم کشورمان است که حاضر به پذیرش چرندیات بهائیت نشده اند!

دوم: بر خلاف تهمت عبدالبهاء، بسیاری از ایرانیان انسان های حقیقت جویی هستند و شاهد آن هم پذیرش اختیاری و گسترش اسلام به دست ایشان است. اما به همان میزان که در حمایت از حق جانفشانی کرده و می کنند، از پذیرش باطل هم امتناع دارند. حال چه باطل بودایی باشد که به واسطه مغول ها وارد شود و چه دین های ساختگی بابیت و بهائیتی باشد که به واسطه استعمار ترویج و تحمیل شود!

سوم: جدای از بزرگنمایی دروغین پیشرفت بهائیت در غرب، بی شک علت عصبانیت عبدالبهاء از ایرانی ها بیشتر بخاطر ذکاوت و حساسیت ایشان در شناخت حقیقت بوده و به همین خاطر است که پیشوایان مثلاً ایرانی بهائیت، ترجمه آثارشان به تمامی زبان ها را غیر از زبان فارسی اجازه داده اند؛ چنانکه شوقی افندی گفته است: «ترجمه آثار عربیّه به لغت نورا (فارسی) ممدوح و مقبول نه. علی‌الخصوص احکام کتاب اقدس و ادعیّه و صلوات (نمازها).»(4)

آری؛ بهائیتی که پیروانی چشم و گوش بسته می خواهد، مردم حقیقت جو و فهیم به کارش نمی آید؛ لذا هرآنکس که بنای مخالفت با آن بگذارد، با بدترین تعابیر خطاب می کند! غربی و شرقی هم ندارد.

پی‌نوشت:

1- طرازالله سمندری، طراز الهى، نسخه الکترونیکی، ج 1، ص 362.

2- ر.ک: هوشمند فتح اعظم، نظم جهانی بهائی (منتخب توقیعات مبارکه شوقی افندی)، کانادا: مؤسسه‌ی معارف بهائی، 2006 م، نشر سوم، ص 45.

3- ر.ک: شوقی افندی، قرن بدیع، ترجمه نصرالله مودت، انتاریو کانادا: لجنه ملّی نشر آثار امری، 1992 م، نشر دوم، ص 208.

4- پیام آسمانی، از انتشارات نشریّه ماهانه محفل روحانی ملّی فرانسه برای بهائیان ایرانی، نوامبر 1988 م، نشر دوم، ج 1، ص 109.