فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

تشکیلات بهائیت در این دوره آشوب ها با اسم رمز «مشارکت در اصلاح»، بهائیان را مجاز به فعالیت و ایفای نقش ضدحکومتی کرد. اما این سازمان و بهائیانی که از هیچ تلاشی برای پیاده سازی طرح براندازی نرم در کشور دریغ نمی کنند، در نظر عبدالبهاء پست فطرت و حزب شیطان هستند.

تشکیلات بهائیت به دلیل سلطه ای که در زمان پهلوی بر ارکان کشوری و لشکری یافته بود، هرگونه مخالفت با این رژیم را بر نمی تابید و هر حرکت آزادی خواهانه را به شدت محکوم می کرد.(1) از این رو پس از شکل گیری انقلاب اسلامی و برچیده شدن بساط خیانت و چپاول گری بهائیت بر کشور، ردپای سازمان بهائی تقریباً در تمامی حرکت های براندازی به چشم می خورد.

در این دوره آشوب ها به بهانه فوت مهسا امینی نیز تشکیلات بهائیت با اسم رمز «مشارکت در اصلاح» بهائیان را مجاز به فعالیت و ایفای نقش در حرکت های ضدحکومتی کرد. نگاهی به تحریک مردم توسط اعضای بهائیت در فضای مجازی، بازتاب خبر بازداشت عناصر و حتی چهره های شاخص فرقه بهائی در رسانه ها، همه گواه از نقش فعال تشکیلات بهائیت در اغتشاشات اخیر دارد.(2)

اما به راستی تشکیلات بهائیت (که ادعای عصمت و انتصاب از جانب پیشوایان بهائی دارد)(3) و بهائیانی که با مشارکت در اقدامات ضدحکومتی در ایران از آن پیروی می کنند، از منظر پیشوایان بهائی چه جایگاهی دارند؟!

در پاسخ به این سؤال نیاز است تا نگاهی به متون بهائی داشته باشیم:

پیشوای بهائیت عبدالبهاء با تعبیر از پیروان واقعی بهائیت به حزب اللهی ها، بر اساس نصوص بهائی، بهائیان واقعی را مطیع بی قید و شرط حکومت دانسته است: «از احزاب موجوده در ایران کسی که به حکومت، اطاعت و تمکین دارد حزب الله‌ است زیرا نه به تلویح بلکه به نصّ صریح، مأمور به اطاعت حکومتند و صداقت به دولت.»(4)

این پیشوای بهائی همچنین ضمن ترسیم آینده مخالفان حکومت در دچار شدن به خسران آشکار،(5) از غفلت، نادانی، پست فطرتی و پست طینتی مخالفان حکومت ها سخن گفته است: «چقدر انسان باید غافل و نادان باشد و پست فطرت و پست طینت که خویش را باوساخ (چرک های) ارتکاب و خیانت دولت بیالاید والله حشرات أرض (زمین) از او ترجیح دارند.»(6)

در این صورت، تشکیلات و بهائیانی که از هیچ تلاشی برای پیاده سازی طرح براندازی نرم در کشور دریغ نمی کنند، در نظر عبدالبهاء پست فطرت و حزب شیطان هستند.

پی‌نوشت:

1- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: گستاخی بهائیت در پس قیام 15 خرداد

2- چنانکه در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «سازمان جاسوسی بهاییت بنا به دستور مرکزیت مستقر در حیفای اشغالی، ورود پرحجمی به صحنه‌ی آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و تخریب اماکن عمومی داشت»: خبرگزاری ایرنا، تیتر خبر: بیانیه‌ مهم وزارت اطلاعات پیرامون حوادث اخیر کشور، کد خبر: 84900726، مورخ: 8 مهر 1401.

3-پیامبرنمای بهائیت اعضای بیت العدل را ملهم به الهامات الهی دانسته است: حسینعلی نوری، اشراقات و چند لوح دیگر، نسخه الکترونیکی، ص 79.

4- عباس افندی، مکاتیب، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 134 بدیع، ج 8، صص 245-244.

5- «هرکس از این تجاوز کند عاقبت به خسران مبین افتد.» اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 122 بدیع، ج 9، ص 3.

6- همان، ج 9، ص 4.