مدعی قطبیت فرقه گنابادیه

فرقه پژوهی

وحید بهشتی و مصطفی آزمایش از عاملان خلق حادثه تلخ گلستان هفتم، بدلیل عدم حضور و همراهی دراویش خشمگین شدند.

وحید بهشتی و مصطفی آزمایش که در زمان نورعلی تابنده با انتشار اخبار کذب از دراویش استفاده ابزاری و حادثه تلخ گلستان هفتم را خلق کردند، این روزها به خاطر عدم حضور دراویش در اغتشاشات خشمگین شدند تا ثابت شود پشت سناریو اخبار کذب گلستان هفتم سرویس‌ جاسوسی وجود داشت و نورعلی تابنده فقط اسم رمز فتنه آنها بود.

 

رسانه‌های معاند و ضدانقلاب که به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و انقلاب هستند، همواره تلاش می‌کنند با دروغ پراکنی و فریب دراویش از آب گل آلود ماهی بگیرند و از هر فرصتی برای تحقق نیت شوم خود استفاده کنند.

برای شفافیت در جیره خوار بودن مدعیانی همچون آزمایش دو تصویر زیر کافی است

آرشیو : جلسات مشورتی ضد انقلاب در اروپا با موضوع براندازی نظام با حضور مدعی قطبیت.

نکته : به نظر میرسد جناب آزمایش حتی اصول تصریح شده در حوزه طریقت را زیر پا گذاشته و وارد گفتمان با ضد انقلاب و حتی بهائی ها هم شده است.