مظلوم نمایی

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

شکست مفتضحانه فرقه بهائیت با پیروزی انقلاب اسلامی و از دست رفتن جایگاهی که در دولت پهلوی داشتند موجب گردید تا بهائیت در مقابل جمهوری اسلامی از موضع مظلوم نمایی وارد گردیده و در این راستا به هرگونه روش تمسک جویند.

 این ترفند که همواره یکی از اهرم های قوی تشکیلات بهاییت برای حفظ و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و احیاناً کسب حمایت عمومی است در موارد بسیاری به گونه‌ای با دروغ پردازی ، انکار حقایق و واقعیات همراه است که نقل آن در نشریات بهایی و رسانه‌های جهانی چیزی جز دست کم گرفتن شعور و عقلانیت مخاطبان نمی باشد.

بهائیان در جهت تخریب وجهه اسلام و انقلاب اسلامی وتحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی دست به مظلوم نمایی میزنندوجنایات وخیانت های خودشان را توجیه می‌کنند.

فضل الله مهتدی که یکی از مستبصرین از فرقه بهائیت است و بعنوان مبلغ زبردست بهائیت و کاتب عبدالبهاء بودو از نزدیک عملکرد بهائیان را مدتها شاهد بوده است در زمینه ی فضاسازی بهائیان در این زمینه در خاطرات خود مینویسد:

هر تبهکاری و آشوب از آنها سر می زند و چون کسی از آنها بیزاری جست ناله ستم دیدگی بلند می کند و داد و فریاد به راه می‌اندازند که ای مردم جهان ما در ایران آزادی نداریم

 ما می‌خواهیم دشمنی و بدخواهی را از بیخ و بن براندازیم ما می‌گوییم مردم خاور و باختر از هر نژاد و کیش باید برادر و برابر باشند.

 ما مردم جهان را به این چیزها می خوانیم ولی ایرانیان نمی خواهند که  ما این روش را داشته باشیم و می خواهند رستگاران را به هم بزنند.

در جایی دیگر از نوشته های صبحی میخوانیم:

بسیار پیش آمده است که در شهر یا دهی میان دو نفر بر سر کار کوچکی جنگی در گرفته ویکی از آنها در زد و خورد ،سرش شکسته، بی درنگ نزد او رفته و عکسی از او برداشته و در روزنامه های جهان پخش کرده که ای مردم در ستمدیدگی ما دلسوزی کنید و ببینید چگونه در برابر یک کار کوچک، یک مسلمان سر یک بهایی را میشکند.

می‌گویند این که چیزی نیست در فلان شهر در نیمه شب به خانه یکی از هم کیشان ما ریختند و همه را از زن و مرد کشتند ویک تن را به جا نگذاشتند هرچند کودک شیرخواری بود، باور نمی‌کنید این هم عکس آنها.

 آن وقت یک عکس درست می کنند که سه چهار نفر زن و مرد لخت بر روی زمین افتاده و یک سربریده ی  کودک هم در دست یک نفر است که نشان بیننده می دهد.

این عکس را به همه روزنامه های جهان می دهند و چاپ می‌کنند و آبروی کشوری را میبرند که صد گونه سود از آنجا می برند و هزار جور نادرستی می کنند.

او همچنین مینویسد:

اینها با دست های نهانی آشوب ها به پا می کنند و کارهای زشت می نمایند و مردم ساده را برمی‌انگیزند تا شورشی به راه بیندازند آنگاه به بیگانگان بگویند ببینید این مسلمانان به ما چه می کند ما در این کشور از دست اینها روز خوش و آسایش نداریم.

ای سروران جهان به داد ما برسید وبه فرمانروایان ما بگویید مگرما نباید آزادانه زندگی کنیم.

(خاطرات وزندگی صبحی مهتدی .سیدهادی خسروشاهی.فصلنامه مطالعات تاریخی ش ۱۷)

بهائیت با مظلوم نمایی در جوامع و نهادهای بین المللی در صدد بسترسازی برای فشارهای مضاعف قدرت های استکباری بر جمهوری اسلامی در جهت عقب نشینی از حقوق حقه ملت مسلمان آزادیخواه ایران است به عنوان نمونه وقتی جامعه بهائیان نامه ای به آقای خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران می نویسد و تظلم خواهی می کند برخی سازمانهای بین المللی با استناد به همین نامه ایران را به نقض حقوق بشر محکوم می‌کنند.

 به گفته یکی از صاحب نظران این نامه در شرایطی به صورت گسترده توزیع شد که در کنار تهدید ایران به وسیله اسرائیل ،فشار آمریکا و اروپا بر ضد فعالیت‌های هسته‌ای ایران اوج گرفته و آنها هر روز بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی خود را در این باره انجام می‌دهند تا جایی که تونی بلر و جک استراو نخست وزیر و وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کردند که پس از پرونده هسته‌ای پرونده حقوق بشر در ایران در دستور کار قرار می گیرد و در این بین جامعه بهاییان هم مورد استفاده ابزاری صهیونیسم  قرار گرفته است.

 (جریان شناسی بهائیت علیرضا محمدی. صفحه ۱۳۴به نقل از سایت بازتاب ۲۳ آذر ۱۳۸۳ مقاله شهریار رضوان طلب ذیل عنوان پشت‌پرده شب نامه بهائیان)

تهیه وتنظیم: سجادجمشی