فرقه پژوهی:

در قرن ها حاکمیت کلیسا بر سرزمین های مختلف، پیام قرآن و چهره رسول ختمی مرتب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تحریفات فراوان روبرو بوده است.

اما از قرن نوزده میلادی به تدریج برخی دیدگاه های محققانه و تا حدودی واقع بینانه نسبت به اسلام از جانب مسیحیان مطرح شد.

ویلیام مونتگمری وات (1909 – 2006)یکی از مطرح ترین چهره های اسلام شناس مسیحی است. وی در زمره چند چهره برتر مستشرق است که بیش از 60 سال از عمر خود را به مطالعه و پژوهش درباره قرآن کریم و آموزه های اسلام، تاریخ پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مناسبات مسیحیت و اسلام و… اختصاص داد. وی بیش ازسی کتاب در این زمینه ها تالیف نموده است.

وات سخنی از توماس مرتون را که گفته بود: مسیحی کسی نیست که ادیان دیگر را رد می کند، بلکه کسی است که حقیقت موجود در آن را تصدیق کرده و سپس فراتر می رود،  پایه اندیشه ورزی خود قرار داد و با احترام به مسیحیت و اسلام می نگریست.

گرچه ویلیام مونتگمری وات در برخی مسائل از نقطه نظر نکته سنج محققان مسلمان لغزش هایی داشته است اما دیدگاه او در حالت کلی قابل تحسین است.

این نمونه از سیر منطقی و تحقیق اندیشمندان منصف که سال ها عمر خود را در کنکاش های علمی سپری کرده اند می تواند بیان کننده نکاتی مهم باشد. همانطور که اشاره شد مونتمگری و توماس هر دو اعتقاد دارد که مسیحی باید به ادیان دیگر احترام گذاشته و حقیقت آن را تصدیق کنند.

این دیدگاه محققان دین شناس مسیحی را باید در کنار تریبون داران مسیحیت تبشیری و صهیونیست قرار داد تا متوجه آن شد که مسیحیت امروز چقدر دچار انشعاب و شکاف شده است و چقدر از حقیقت دینی خود فاصله گرفته است.

مسیحیت تبشیری

آنچه مسیحیان فارسی زبان در کلیساها و سخنرانی ها خود تا برنامه های تلویزیونی و اینترنتی بیان می کنند درست در نقطه مقابل اعتقاد و ایده اندیشمندان منصف مسیحی است.

 کشیشان فارسی زبان با آنکه می دانند عمده مخاطبان آنان از جامعه مسلمان بوده و یا با مسلمانان در ارتباط نزدیک هستند در سیاستی نوشته شده و دیکته شده به جای تصدیق آموزه های دین اسلام فقط در صدد تخریب بر می آیند.

 سرکرده های فرقه پروتستان نه تنها تخریب می کنند بلکه با دروغ گویی و تحریف حقیقت، مخاطبان خود را منحرف می کنند و همزمان اختلاف و شکاف بین ادیان را بیشتر می کنند.

همانطور که سابقا بیان شده است سران مسیحی فارسی زبان حقیقتا نه با متون اسلام آشنایی دارند و نه با آموزه های مسیحیت و سخنان بزرگان مسیحی. آنان مجبورند برده باشند برای منافع امریکایی و صهیونیستی!