زنان در بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

مهشید ضیائی، متبری بهائی: در فرقه بهائیت شعار زیاد داده می شود ولی به آن عمل نمی شود و بر خلاف شعارهایی که داده می شود افراد مجبور به عمل قوانین تشکیلات بهائیت هستند.

بهائیت به زنان بعنوان یک ابزار نگاه می کنند

وی با اشاره به شعار تساوی حقوق زن و مرد، ترک جمیع تعصبات، صلح عمومی تصریح کرد: اینها در حد شعار بوده و  به زن به چشم ابزار نگاه می کنند و از زنان سوء استفاده های مختلف می شود.

ضیائی بیان کرد: در فرقه بهائیت دختران را به عنوان مبلغ تربیت می کنند و هر جا که بخواهند برای تبلیغ می فرستند و در فرقه بهائیت هیچ صمیمیتی بین خانواده وجود ندارد چون هدفشان جذب و بهائی کردن افراد است.

این متبری بهائی با بیان اینکه در فرقه بهائیت اگر شخصی مرتکب خطایی شود که خارج از قوانین باشد یا اگر شخصی از فرقه جدا شود او را طرد روحانی می کنند و تمامی افراد خانواده، فرزندان را از او می گیرند، کسی که از فرقه بهائیت جدا شود طبق قوانین بهائیت کسی حق ندارد با او در ارتباط باشد.

وی با اشاره به اینکه در کتب بهائیت به تساوی حقوق رجل و نساء اشاره شده است، افزود: اما در عمل این تساوی حق زن و مرد وجود ندارد و این عدم تساوی در امر زیارت مطرح است، آنها در دو مکان زیارتی حج را به آقایان نسبت داده اند و می گویند ما بانوان را از حج رها کردیم و حق حج ندارد.

وی با اشاره به اینکه در مورد ارثیه خانه پدری، ارث فقط به پسر ارشد خانواده می رسد و دختر بهائی از پدر خودش ارث نمی برد، گفت: این مورد دیگری در عدم تساوی حقوق بین رجل و نساء است.

ضیائی با اشاره به صدور مجوز در زمینه حکم استخدام دوشیزگان برای خدمت به آقایان در فرقه بهائیت ادامه داد: در اسلام رابطه بین زن و مرد با خواندن صیغه محرمیت آغاز می شود ولی در بهائیت  هر مردی می تواند یک دوشیزه را استخدام کند که علاوه بر انجام کارهای او مورد بهره برداری جنسی هم قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: اما خیلی ها از ترس تشکیلات بهائیت و طرد روحانی جرأت بیان کردن این مسائل و سوء استفاده ها را ندارند.

وی بحث آموزش دختران از 3  یا 5 سالگی برای تبلیغ و اینکه اکثر مبلغین بهائی خانم هستند، اشاره و اظهار کرد: بچه ها را از سه سالگی به صورت تدریجی آموزش می دهند، آموزه های بهائی را تزریق می کنند و آنها را در برابر عوامل خارجی واکسینه می کنند به طوری که اگر هر کسی مقابل فرقه بهائیت بایستد، آنان مبارزه می کنند.