فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

تشکیلات بهائیت به دلیل تأثیرپذیری بالای کودکان و اقشار آسیب پذیر، برنامه های خود را در نفوذ بر این بخش از جامعه تمرکز بیشتری داده و افرادی نظیر هاتف دوستدار را مأمور اجرای سیاست‌هایش کرده است.

هاتف دوستدار از بهائیانی است که از سال 1375، هم زمان با دیگر مأموران تشکیلات بهائیت در ایران، مجری سیاستهای توسعه طلبانه تشکیلات بهائیت در ایران شده است. علّت گسیل افرادی نظیر هاتف دوستدار به حوزه کودک از این جهت است که نهاد رهبری بهائیت دریافته از این زمینه، راه راحت تری در رسیدن به هدف کودتای فرهنگی خود خواهد داشت.

بنا بر اسناد، نهاد رهبری بهائیت از حدود چهل سال پیش به صورت رسمی، استراتژی جدید تبلیغ، نفوذ و کادرسازی خود را در پوشش فعالیتهای بشردوستانه و به نام توسعه اجتماعی و اقتصادی دنبال می‌کند.

بنا بر آنچه در بند چهارده اساسنامه دفتر توسعه اجتماعی اقتصادی بهائیت osed، از رابطه بین تبلیغ و توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائیت سخن گفته شده است،(1) عناصر تشکیلات بهائیت پس از شناسایی نقاط ضعف و نیاز، در پوشش اقدامات به ظاهر انسانی، اجتماعی و اقتصادی، اقدام به کادرسازی گسترده و اجرای نقشه‌های توسعه طلبانه خود می‌کنند.

هم زمان با اجرای سیاست تشکیلات بهائیت در پوشش اقدامات انسان دوستانه در ایران از 1375 شمسی و 1996 میلادی، نفوذی‌های بیت العدل، افرادی نظیر حبیبی، مهرجو در همراز با زمین، بهنام میثاقی و … هم مأمور اجرای نقشه‌های توسعه طلبانه بهائیت در ایران شدند. هاتف دوستدار بهائی هم که در سال 1375 شمسی، از انگلیس به ایران آمده بود و هم قطارانش در کشور، هم فعالیت جدی خود را در زمینه موسیقی و کودک در ایران آغاز کردند.

هاتف دوستدار فرزند ایرج دوستدار که از سال 1368 شمسی از انگلستان به ایران مهاجرت کرد و از سال 1375 شمسی، به طور جدی از مجریان نقشه‌های توسعه طلبانه بیت العدل اسرائیل در ایران شد، از بزرگترین نفوذی‌های سازمان رهبری بهائیت در ایران است که سالها در زمینه کودک و موسیقی فعالیت کرده است.

اما علّت علاقه تشکیلات بهائیت به نفوذ و حضور در مراکز حساسی مثل حوزه کودک چیست؟!

اول: تلاش برای به دست گیری حکومت در کشورها، از آرزوی دیرینه‌ای است که پیشوایان بهائی به آن وعده داده‌اند.(5) از این رو یک جستجوی ساده در پیامهای مختلف بیت العدل ثابت می‌کند افزایش اعضای جامعه بهائی به عنوان پیش نیاز این هدف، آرزوی دیرینه‌ای است که هنوز تحقق نیافته است.

تشکیلات بهائیت ترجیح می دهد به جای بحث و استدلال و پذیراندن باور و تشکیلاتش، به قشر مطلع از ماهیتش، بیشتر در حوزه کودک و اقشار آسیب پذیر فعالیت کند. فعالیت در زمینه کودک و قشر آسیب پذیر، این امکان را به بهائیت می‌دهد تا ضمن پرورش نسلی موافق برای آینده، بر خانواده آنان تأثیر بگذارد. همچنین تحرکات سازمانی‌اش به جای نفوذ و تلاش برای تغییر فرهنگ و حکومت، انسان دوستانه تلقی شود.

در این راستا تشکیلات بهائیت، دنیا را به 17.000 منطقه تقسیم کرده و هر قسمت را یک کلاستر نامیده است. هنگامی که یک بهایی وارد یک کلاستر می‌شود، ابتدا 1- باید برگزاری کلاسهای کودکان (بر اساس کتاب تبلیغی روحی سوم) را پیش گیرد و سپس 2- برگزاری کلاسهای نوجوان (بر اساس کتاب تبلیغی روحی پنجم) 3- در دست گرفتن حلقه مطالعه بزرگسالان (بر اساس اولین کتاب روحی) 4- برگزاری جلسات دعا و ذکر (بر اساس مناجاتهای بهائی) را در دستور کار قرار دهد.

اما تلاش برای تغییر فرهنگ یک جامعه در گرو تغییر فرهنگ کوچکترین عضو آن یعنی خانواده تعریف می شود. لذا بیت العدل با بیانیه 30 دسامبر خود، رسماً با فرهنگ، تمدن و تمام حکومت‌ها، جنگی نامحسوس را در پیش گرفته است.(2)

اهداف ترسیمی پیشوایان بهائیت و نقشه‌های اجرایی بیت العدل، همگی گواه از کودتای فرهنگی بهائیت در ایران دارد. تشکیلاتی که با شناسایی قشر کودک و آسیب پذیر یا ورود به مباحث پرطرفدار، افرادی نظیر دوستدار را برای اجرای نقشه‌های خود گسیل داشته است.

پی‌نوشت:

1- توسعه اجتماعی و اقتصادی، گذری بر پیام های معهد اعلی و بیانیه های دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی (OSED)، 1983) میلادی الی رضوان 2010 م).

2- برگرفته از پیام 30 دسامبر 2022 نهاد رهبری بهائیت بیت العدل.