اسم رمز

فرقه پژوهی:

ماجرا درویشی یا حجاب نیست زیرا این دو اولویت چندم کشور هم محسوب نمی شوند. مسئله گشت‌ارشاد یا حضور نیروی انتظامی در گلستان هفتم هم نیست. ماجرا حتی مرگ مهسا امینی یا بازداشت نورعلی تابنده هم نیست زیرا همه اینها اسم رمز است. اسم رمز کسانی که شیادی برای‌شان راهبرد است و در هر زمانی برای تحریک مردم و دراویش از یک اسم رمز استفاده می کنند.

 چشم باز کنیم و دقیق شویم تا بدانیم امروز چه کسانی میدان‌دار و معرکه‌گیر مهسا امینی در کانال درتی وی شده اند؟! کسانی رسما اعلام کردند نام مهسا برای ما اسم رمز قیام است. اینان همان افرادی هستند که در حادثه تلخ گلستان هفتم اسم رمزشان نورعلی تابنده بود و عجیب است اگر کسی متوجه اصل مسئله نشود.

جریانی که امروز برای مهسا امینی مویه‌کنان و نوحه‌خوان شده اند همان‌هایی هستند که برای تحقق حادثه تلخ گلستان هفتم برای قطب دراویش نوحه خوانی میکردند. جریانی که برای تحریک دراویش و گرفتن بودجه علاوه بر پابوسی اربابان خود با سرویس های جاسوسی فرانسه ارتباط داشتند.

حوادث هرچند تلخ می‌گذرند، اما اجازه ندهیم که هیجان و احساسات و عصبانیت‌ها مانع دیدن حقایق شود. از درشت‌گویی مصطفی آزمایش تا نشخوار پادوهای فیک منافق، همه و همه یک خط ممتد در مقابل چشمان ماست تا هوشمندانه آرایش جنگی بگیریم. نقطه عملیات دشمن را ببینیم و متناسب با همان رفتار کنیم.

زمان زمانه روشنگری و تبیین است که در هر دوره‌ای یک اسم رمز برای ایجاد اختلاف و فتنه وجود دارد. گاهی اسم رمز نورعلی تابنده می شود و گاهی مهسا امینی.

وظیفه اصلی‌مان تبیین ماهیت حقیقی فتنه با اسم رمزهای مختلف و برداشتن نقاب از چهره هاست. نقاب معاندانی که صف کشیده‌اند برای کاسبی و سوداگری سر ذهن و هویت این مردم.

این نگرانی از جنس امنیت نیست که جنجال‌ها کف روی آب است. اما برای ذهن و دل این مردم، باید دلسوز باشیم. هرچند روشن است به روشنایی خورشید که این‌بار هم خناسان و راهزنان همچون حادثه گلستان هفتم بی‌حیثیت شده و با بی‌آبرویی عزلت‌نشین و طرد می‌شوند.