اسماعیل پور

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

مرتضی اسماعیل پور فعال رسانه ای بهائیت در اعتراض به درگذشت مهسا امینی، مردم را به از بین بردن اموال عمومی، درگیری با نیروهای امنیتی و ایجاد ترافیک فراخواند. اما بهائیتی که به دلیل ایجاد رسوایی و به بهانه فعالیت های سیاسی اسماعیل پور را طرد کرد، چرا امروزه به حمایت از او می پردازد و به مخاطب القاء می کند که نماینده غیررسمی بهائیت است؟!

تشکیلات بهائیت تلاش دارد تا با سوء استفاده از درگذشت مهسا امینی و به واسطه مزدوران نیابتی خود هم به نمادهای اسلامی بتازد و هم در راستای براندازی و جایگزینی حکومت موعود خود تلاش کند!

مرتضی اسماعیل پور مزدور و فعال رسانه ای بهائیت به بهانه درگذشت مهسا امینی با انتشار ویدئویی از خود در فضای مجازی، مردم ایران را به اعتراضات سراسری فرا خواند. او در پیام خود سه اصل مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی را خرابکاری شرافتمندانه، دفاع مشروع و ایجاد ترافیک در خیابان ها اعلام کرد.

در واقع این مزدور بهائیت راه نشان دادن اعتراض به درگذشت مهسا امینی را خرابکاری و از بین بردن اموال عمومی، درگیری با نیروهای امنیتی و ایجاد ترافیک در سطح شهر را دانست. اسماعیل پور که این روزها مورد حمایت همه جانبه تشکیلات بهائیت و رسانه های آن قرار دارد، این اتفاق را بهانه خوبی برای براندازی حکومت در ایران عنوان کرد.(1)

اما در بررسی این قبیل واکنش مزدوران بهائیت و سکوت همراه با رضایت رهبری این سازمان نسبت به تلاش وابستگانش برای جنجال آفرینی در کشور می گوییم:

اول: هرچند سال 1396 ش، پس از چند سال فعالیت رسانه ای مرتضی اسماعیل پور در حمایت از بهائیان، بخاطر یک پرده دری از اسرار مگوی بهائیت (2) بیت العدل او را طرد کرد؛ اما چندی بعد با چراغ سبز رهبری این فرقه، دو مرتبه فعالیت خود را در حمایت از بهائیان و براندازی جمهوری اسلامی آغاز نمود.

اما بیت العدلی که در آن زمان (تزویرگرانه)، علت مخالفت خود با اسماعیل پور را فعالیت های سیاسی او (که مخالف با روح بهائیت است) عنوان کرد،(3) چرا اکنون با انجام همان فعالیت ها به حمایت از او می پردازد؟! به راستی اگر واقعا رهبری بهائیت با فعالیت های سیاسی مخالف است، چرا به جای محکومیت و طرد مجدد اسماعیل پور، رسانه هایش به پوشش و بازنشر اخبار او هم می پردازند تا این تصویر را القاء کنند که او سخنگو و تریبون بهائیت است؟!

دوم: اقدامات خرابکارانه و درگیری با نیروهای امنیتی که امثال اسماعیل پور به آن فرا می خوانند، در تمام اغتشاشات علیه جمهوری اسلامی مورد تأیید و حمایت تشکیلات بهائیت بوده است.(4) بعلاوه، فرقه بهائیت که به ظاهر خود را مخالف فعالیت های سیاسی می داند، به مبارزین سیاسی مسلحی افتخار می کند و خود را از تبار آنان می داند که جنگ برادرکشی برای رسیدن به قدرت در ایران به راه انداخته اند.(5)

سوم: بهائیتی که رسالتش را در مبارزه با اسلام و نمادهای اسلامی از جمله حجاب می داند و در برنامه هایش جایگزینی باورهای ضدالهی اش با آداب و فرهنگ ملت ها را دنبال می کند،(6) باید هم مهسا امینی را به دید طعمه بنگرد. چرا که خود را افتخاردار اولین مبارز با نماد اسلامی حجاب یعنی قره العین برغانی می داند!(7)

پس این آب گل آلود، بهترین فرصت را برای ماهی گیری بهائیت و مزدورانش فراهم ساخته تا هم به اسلام و نمادهایش هجمه برند و هم فعالیت های براندازی و زمینه سازی برای تشکیل حکومت خود را هموار سازند.

اینکه نظر این مزدور بهائی شخصی است و نظر تشکیلات بهائیت نیست نمیتوان اظهار نظر کرد ولی سکوت تشکیلات بهائیت ناشی از همسوئی این اظهار نظر های بیشرمانه با نگاه تشکیلات بهائیت است .

پی‌نوشت:

1- به نقل از حساب کاربری مرتضی اسماعیل پور مزدور بهائیت.

2- افشای ناخواسته موضوع دلّالی بهائیان در خرید زمین برای یهودیان و زمینه سازی اشغال فلسطین به دست بهائیان در مصاحبه اسماعیل پور، دلیلی شد تا تشکیلات بهائی او را به بهانه فعالیت های سیاسی طرد کند؛ جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید…(link is external)

3- دارالإنشاء بیت العدل، خطاب به خانم دور اندیش (در ایالات متحده آمریکا)، مورخ: 30 اکتبر 2017.

4- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: عناصر بهائی لیدرهای اغتشاشات، در برخی مناطق کشور

5- ر.ک: اشراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل (مطالع الانوار)، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت، صص 330، 345-346 و434.

6- نهاد رهبری بهائیت، پیام مورخ: 12 دسامبر 2011 م.

7- ر.ک: اشراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل (مطالع الانوار)، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت،  صص 264-263.