فرقه پژوهی:

فضای مجازی را میتوان به فضای انتشار دروغپردازیها تعبیر کرد. وارد شدن در فضای بی حد و حصر شبکه های اجتماعی و پیام رسان های اینترنتی مانند حضور در اقیانوسی وسیع است که انواع آبزیان و ماهیان خوش خط و خال تا انواع کوسه ها و نهنگ ها و … را در خود جای داده است.

حال تصور کنید فردی بدون آشنایی با اقیانوس، بدون درکی از خطرات فراوان حضور در چنین بستر بی کران و پر خطری وارد آن شود. شما باید در همان ابتدا فاتحه ای برای آن مرحوم نثار کنید که مگر بسیار خوش اقبال باشد که از چنین بستری بدون امکانات و بدون اطلاعات لازم بتواند سالم بیرون بیاید!

فضای مجازی

فضای بی در و پیکر اینستاگرام نیز چنین مشابهت هایی با یک اقیانوس را دارد. می توان در آن تصاویر دوستان و آشنایان و اخبار مفید را دید و یا مطلبی مستند و صحیح، می توان به نظاره تصاویر شخصی دیگران نشست، اخبار گوناگون غلط را مشاهده کرد یا تصاویر غیر اخلاقی و منحرف کننده و …

قطع به یقین حضور فرد در چنین بستری هم اگر با اطلاعات کافی و با ملزومات لازمه نباشد مانند همان فردی است که بی محابا و بدون علم و اطلاع و امکانات خود را در درون اقیانوس می اندازد فقط برای تماشای زیبایی های اعماق اقیانوس! احتمال بسیار چنین فردی نیز بعد از مدتی کاملا دگرگون خواهد شد و از تمام اصول خود دست خواهد کشید.

کمی جزئی تر و فقط در یک مقوله به موضوع بنگریم. این روزها اسامی 50 شخص بدون مدرک در زمینه روانشناسی که اتفاقا در اینستاگرام به اساتید روانشناس چهره شده بودند منتشر شده است.

به همین راحتی! 50 استاد روانشناسی در اینستاگرام که صدها هزار نفر دنبال کننده دارند و بسیاری را مشاوره داده و پول های کلان از این راه کسب کرده اند! هیچ کدام مدرک معتبر مربوطه و تخصصی را در اختیار نداشته اند!!

بررسی این موضع نشان می دهد در مسئله شبه معنویت ها و عرفان های دروغین این مسئله بسیار بسیار پر رنگ تر و دامنه دارتر است.

اگر در مقوله روانشناسی فعلا 50 نفر از افراد داعیه دار مشخص شده که به دروغ ادعای مدرک کرده اند، باید در حوزه معنویت های بازاری امروزی گفت صدها نفر در این اقیانوس خطرناک در ظاهری خوش خط و خال در حال ربودن اعتقادات و کسب منفعت مالی فراوان از این راه هستند!

اگر نیم نگاهی به یک کلید واژه مانند موفقیت در اینستاگرام انداخته شود هزاران صفحه از صدها فرد بی اطلاع، بی سواد، خرافاتی، مدعی و… باز می شود که هیچ میانه ای با علم، معنویت، ادیان و اینگونه مسائل ندارند!

اینکه هنوز هم در کشور عده ای خود را اینگونه بدون کسب مهارت لازم در دام چنین شیادانی می اندازند جای سوال جدی است.