فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

سرکار خانم مهشید ضیائی که از بازگشتگان از آئین بهائی میباشد، طی مکاتبه با رسانه ها خواستار افشای رفتار فرقه ضاله بهائیت با او و گروگانگیری دختران و مادرش توسط این فرقه و افشای ظلم آشکار تشکیلات در حق او شده است.

حقوق بشر

با عرض سلام


اینجانب مهشید ضیایی که در سال ۹۵ از فرقه ضاله بهاییت جدا و به دین مبین اسلام مشرف شدم ،در سال ۹۶ مصاحبه‌ای در خبرگزاری فارس داشتم. بهایی‌ها دختران و مادر من را گروگان گرفتند که اکنون حق تماس و دیدن خانواده‌ام را ندارم.

مادرم ساکن آمریکاست حدود دو هفته پیش متوجه شدم خواهرانم او را در خانه سالمندان آمریکا رها کرده‌اند.

به مادرم زنگ زدم و او فقط گریه می‌کرد و از من می‌خواست که به ایران بازگردانده شود.

خواهرانم تا متوجه این قضیه شدند اتاق مادر را عوض کردند و حق صحبت کردن با مادرم را از من سلب نمودند و یک پرستار که مادرم را به من نشان می‌داد او هم دیگر مادرم را به من نشان نمی‌دهد، من می‌خواهم این خبر گروگان‌گیری بهایی‌ها افشا شود تا همه به ذات واقعی بهاییت پی ببرند.

در این مورد مستندات زیادی دارم .

ممنون میشوم اگر در این امر مرا راهنمایی بفرمایید.

یکی از روشهای مقابله فرقه ضاله بهائیت با بازگشتگان از فرقه طرد است. بدین معنی که فرد بازگشته حق ندارد بستگان خود از فرزندان تا والدین و دیگر فامیلهای بهائی را ملاقات نماید. که در حقوق انسانی به هیچ وجه قابل قبول نبوده و رفتاری ضد حقوق بشری تلقی میگردد. این رفتار بارها از سوی مستبصرین گزارش شده است.