پدیده ثابتی

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

پدیده ثابتی مدعی شد دستگیری های اخیر اعضای تشکیلات بهائیت به جهت ترساندن بهائیان و مقصر جلوه دادن آنان برای مشکلات کشور است! این در حالیست که تشکیلات بهائیتی که از بانیان تحریم و وضع موجود است، اتباعش را با قانون شکنی به تقابل حکومت فرستاده و اکنون که با آنان برخورد شده، از در طلبکاری وارد شده است!

تشکیلات بهائیت قصد دارد بازی باخته ای که با دستگیری هسته های تشکیلاتی اش در ایران آغاز شده را به وسیله مظلوم نمایی برای خود و سیاه نمایی علیه حکومت و جامعه ایران، تغیر وضعیت بدهد ! بقول سیاسیون نوعی فرار رو جلو رو داشته باشد .

پدیده ثابتی نماینده تشکیلات بهائی در لندن در مصاحبه با شبکه سعودی اینترنشنال، به بازداشت تعدادی از سران بهائیت در ایران به نام های فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت و آقای عفیف نعیمی، در تاریخ 10 مرداد 1401 واکنش نشان داد و گفت: «برخورد با بهائیان همیشه وجود داشته اما با آمدن آقای رئیسی تندتر شده است.»

فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت

پدیده ثابتی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در بازداشت های اخیر از هسته های مرکزی تشکیلات غیرقانونی بهائیت، دو هدف را دنبال می کند: «یک: تضعیف و إرعاب (ترسانیدن) بهائیان برای خروج از کشور یا دست برداشتن از دین شان. دو: سپر بلا قرار گرفتن بهائیان برای چالش های نظام. یعنی هرگاه در مسأله ای نتوانند تقصیر را به گردن کسی بیندازند، بهترین گزینه بهائیان هستند.»(1)

اما در پاسخ به این چهره رسانه ای و تشکیلاتی بهائیت باید یاد آور شویم:

اول: جمهوری اسلامی در بازداشت های اخیر نشان داد که در برخورد با قانون شکنی و نفوذ، کاملاً مصمم است و بازی های رسانه ای و فریب کارانه، تأثیری در قانون مداری ایران اسلامی ندارد. در واقع تشکیلات بهائیت که به حمایت های رسانه ای و بین المللی دل خوش کرده باید بداند ” اقداماتش بی هزینه نیست.”

دوم: وقت آن رسیده که بهائیان ایران، علیه هم میهنان‌شان و در تیم دشمنان ایران و البته زمین بیت العدل تحت مدیریت رژیم کودک کش اسرائیل بازی نکنند که حتی بر اساس نصوص بهائی مشروعیت ندارد.(2) بیت العدلی که به تبلیغ تهاجمی و گسترده در ایران اصرار دارد و در این راه بهائیان را فدای زیاده خواهی، احیای تشکیلات و گسترش کادرسازی برای خود می کند، حتی به گفته پیشوایان بهائیت پایبند نیست که اجرای احکام بهائیت را منوط به تضاد نداشتن با قوانین حاکمیتی دانسته (3) و اطاعت محض از حاکمیت را از فرایض دینی بهائیان شمرده اند.(4)

سوم: همانطور که نهاد رهبری بهائیت پیش بینی کرد، برخوردها ناخواسته موجب ارعاب اعضای تشکیلاتی بهائیت در ایران گردیده و خوب میتوان این واکنش تشکیلات بهائیت را نشانه مثبت برای اینگونه برخورد ها دانست. البته تشکیلات بهائیت ترس آن دارد که برخورد با اعضای تشکیلات و اتباع قانون شکنش، موجب موج رویگردانی اتباعش از این فرقه و یا مهاجرت و کم رنگی حضورش در ایران شود که این طور به هیاهو دست زده و بهائیان را تهییج می کند!

تشکیلات بهائیت تلاش دارد تا با کسب حمایت های رسانه ای و بین المللی و همچنین ایجاد گفتمان نفرت علیه جمهوری اسلامی و در نتیجه تهییج اتباعش، در صورت امکان از تاثیرات این ضربات بکاهد!

چهارم: تشکیلات بهائیت مدعیست که علت این بازداشت ها به این جهت است که جمهوری اسلامی قصد دارد بهائیان را سپر بلای چالش های نظام قرار دهد. این در حالیست که نه بهائی باوران، بلکه تشکیلات بهائیت وقتی خود بانی فشار و تحریم ملت ایران است و از بهائیانی هم که این فشارها را بخاطر زیاده خواهی اش متحمل می شوند، گوشت قربانی برای رسیدن به اهداف خود ساخته است. دیگر چه انتظاری باید داشت. در معادلات سیاسی بین نظامهای حاکم بر کشور ها، آنچه مهم است تامین منافع است. فریب خوردگان بهائی بدانند که در این معادلات جائی ندارند و براحتی بر سر تامین منافع حذف خواهند شد.

آری؛ گویا جای طلبکار و بدهکار عوض شده! از بانیان وضع موجود شما هستید، شمائید که با روابط با کشورها برای ملت ایران چه مسلمان و … تاکید بر تحریم و فشار حداکثری بودید، شما پیروانتان را به تقابل با حکومت و قانون شکنی فرا می خوانید. ملت ایران و حافظه تاریخی آن وقایع عاشورای سال 88 را به فراموشی نخواهد سپرد. تشکیلات بهائیت باید هزینه قانون شکنی و هتک حرمت ارزشهای اعتقادی بیش از 80 میلیون ایرانی مسلمان را باید بدهد. اگر تشکیلات بدنبال هسته های تشکیلاتی. با راهبرد عملیات قانون شکنی است باید هم منتظر پرداخت هزینه آن باشد. سرکار خانم پدیده ثابتی معقول فکر کنید و به رهبران تشکیلاتی بفهمانید مردم فهیم ایران اسلامی با اقتدا به فرمان رهبر فرزانه انقلاب فریاد برمی آورند “زمان بزن و در رو تمام شد” و بدانید هر اقدامی علیه این نظام به شدیدترین وجه ممکن پاسخ داده خواهد شد.

پی‌نوشت:

(1). مصاحبه پدیده ثابتی با سعودی اینترنشنال، 10/5/1401.

(2). نهاد بیت العدل کنونی به دلیل نبود ولی امر، حتی در نظر پیشوایان بهائی هم از مشروعیت برخوردار نیست: توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله خطاب به احبای شرق، لانگنهاین آلمان: لجنه نشر آثار امری به لسان‌های فارسی و عربی، 1992 م، ص 302.

(3). پیشوایان بهائیت هنگام تعارض میان دستورات امری (: همچون لزوم تبلیغ)، با قوانین حکومتی (: ممنوعیت تبلیغ) پیش بیاید، عمل به اوامر حکومتی را مقدم دانسته است: حسینعلی نوری، اقدس (مقدمه‌ی کتاب)، نسخه الکترونیکی، ص 14.

(4). پیروی از حکومت در آموزه‌های بهائی تا جایی پیش می‌رود که ملاک بهائی بودن، معرفی گشته است: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه الکترونیکی، صص 464-463.