فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

طی چند رو اخیر اجرای حکم قلع و قمع در رابطه با ساخت و سازهای غیرقانونی در یکی از مناطق شمال کشور بازتابهای را در رسانه های آن ور آبی داشته است و همه این رسانه ها با دریافت اطلاعات غلط این اقدام را به داشتن اعتقاد بهائی از سوی مالکان این اماکن ارتباط داده اند. و البته همانند موارد گذشته آدرس غلط از سوی رسانه های منتصب به فرقه ضاله بهائیت به این جراید داده شده بود. کار به جائی رسید که بزرگترین سارق اموال ملت ایران یعنی همان رضا پهلوی هم وارد صحنه شد و به همدردی با پیروان فرقه ضاله در ایران پرداخت. حال توضیح ریاست دادگستری مازندران را میخوانیم و بعد با طرح چند سوال مطلب را به پایان میبریم.

ساخت و ساز غیرقانونی

توضیح ریاست دادگستری مازندران

حجت الاسلام اکبری:

۸ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز  در اراضی ملی روشنکوه به اجرا در آمد.

احکام قضایی صادر شده در این مورد هیچ ارتباطی به فرقه یا گرایشی خاص ندارد و برخلاف برخی تبلیغات منفی رسانه‌ای که اجرای احکام این منطقه ازکیاسر را به فرقه و گرایش خاص افراد این منطقه مرتبط دانستند، اجرای احکام‌ قطعی براساس قانون انجام می‌شود.

اولویت دستگاه قضا اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه است.

اما سوالات :

اول: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم نوار ساحلی شمال کشور و قسمتی از نوار ساحلی جنوب کشور مورد تخریب سازه ها و ساخت و سازها قرار گرفت و به عرض 60 متر برابر قانون، این فضاها در اختیار استفاده عمومی گذاشته شد. آیا در میان این قلع و قمع ها مالکین بهائی حضور داشتند؟

اینکه احکام تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در شهرها و…  هر روزه به اجرا در می آید تشکیلات بهائیت پاسخ دهد چند درصد از مالکین اماکن تخریب شده از پیروان این فرقه بوده اند؟

نتیجه کاملا روشن است که اگر ساخت و سازی خلاف قوانین جاری کشور انجام میگیرد برابر احکام صادره باید تخریب شود اینجا مسلمان، مسیحی یا زرتشتی و یا اعتقادات دیگر در آن نقشی نداشته و اجرای قانون میباید ملاک عمل باشد اینکه حالا یک تخریب ساخت و ساز غیرقانونی بهانه ای شده برای ادامه پروژه نخ نما شده سیاه نمائی از نظام و مظلوم نمائی هیچ تفاوتی در اجرای قانون نمیکند.

جناب رضا پهلوی هم ابتدا در مورد سرقت اموال مردم ایران پاسخگو باشد بعد ادعای پدری برای پیروان فرقه ضاله بهائیت نماید. به نظر میرسد ایشان فراموش کرده اند که پهلوی دوم به کمک همین پیروان فرقه ضاله همانند ثابتی ها،توانگرها  و… در دستگاه امنیتی پدرشان چه به روز مبارزان مسلمان آوردند. نظام مقدس جمهوری اسلامی با اتکا به مبانی اعتقادی خود، نسبت به بهائیان رفعت نشان داده و آنها در داخل کشور به زندگی عادی خود ادامه میدهند.

جناب رضا پهلوی باید بداند که دوره حکومت پدر ایشان بیش از 43 سال است به پایان رسیده و نظام اسلامی ایران به فرقه ضاله اجازه نمیدهد در داخل کشور جنگولک بازی در آورد. هر اقدامی از سوی تشکیلات بهائیت در جهت تبلیغ، جاسوسی، ایجاد کانونهای آشوب و خرابکاری، اغتشاش و…. با پاسخ قاطع و روشن دستگاههای امنیتی روبرو خواهد بود.

حامد محمودی