فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

روز گذشته سایتهای منتصب به معاندین و شبکه های خبری دشمنان انقلاب اسلامی ایران همچون بی بی سی و… اخباری را با عناوین ” ادامه بازداشت و تفتیش منازل بهائیان در شهرهای مختلف ایران ” و ” ادامه فشار بر بهاییان با بازداشت و تفتیش خانه‌های چند تن در تهران و شهرستان‌ها ” و… در فضای مجازی منتشر کردند که حاکی از برخورد وزارت اطلاعات با اعضای فرقه ضاله بهائیت در ایران بود. تا اینکه روز دوشنبه در اخبار صدا و سیما ضمن قرائت اطلاعیه وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری شبکه مخفی فرقه ضاله بهائیت گزارش علت و چرائی این برخوردها توضیح داده شد که جهت اطلاع کاربران گرامی بازنشر میگردد.

دستگیری

نمایش گزارش