ارامنه

فرقه پژوهی:

شصت و هشتمین مراسم باداراک ارامنه با حضور بیش از 3500 نفر از نقاط مختلف ایران و جهان در قره کلیسای چالدران به صورت آزادانه برگزار شد.

اقلیت ارامنه در ایران از حقوق شهروندی و زندگی مسالمت آمیزی برخوردار می باشند که شواهد متعددی از این ادعا ارائه گردیده است. بسیاری از بزرگان مسیحی کشور نیز به این مساله اشاره کرده و به تقدیر از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند.

اکنون ارامنه در ایران بیش از 200 کلیسای فعال دارند که بسیاری از مسیحیان در مراسمات خود به صورت آزادانه حضور پیدا می کنند.

کلیسا

بتازگی شصت و هشتمین مراسم باداراک ارامنه در قره کلیسای چالدران به صورت آزادانه برگزار شد. در این مراسم بیش از 3500 نفر از نقاط مختلف ایران و جهان حضور داشتند. بی شک این مساله به خوبی از احترام نظام و مردم ایران به حقوق ارامنه در کشور حکایت داشته و نمادی  از زندگی مسالمت آمیز ارامنه در ایران می باشد.

این در حالی است که رسانه های تبلیغی مسیحیت بارها و بارها با دروغ پراکنی و پخش شایعات سعی دارند تا ارامنه کشور را گروهی منزوی و رانده شده معرفی نموده و ایران را متهم به عدم رعایت حقوق بشر نمایند.