مسیحیت صهیونیستی

فرقه پژوهی:

حمایت های گسترده رسانه های مسیحی-صهیونیستی از خاندان منحوس و فراری پهلوی برای بازگشت شان به ایران و احیا رژیم ستم شاهی در حال تبلیغ در رسانه های این جریان معاند میباشد .

مسیحیان صهیونیستی و مراکز وابسته به آنان نشان داده اند که بیش از آنکه دغدغه تبلغ مسیحیت را در سر بپرورانند به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. حمایت از دشمنان ایران نمونه ای از این موارد است که از سیاست های این رسانه ها به شمار می رود.

در این میان بارها شاهد حمایت های گسترده این رسانه ها از خاندان منحوس و فراری پهلوی هستیم تا جایی که بارها در شبکه های وابسته به مسیحیان صهیونیست به لزوم بازگشت خاندان پهلوی به ایران و تشکیل مجدد رژیم شاهنشاهی هستیم. در این برنامه ها راه نجات مردم ایران بار دیگر تشکیل حکومت پهلوی، افراد خائن و جنایتکاری همچون رضا پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی معرفی می شود.

همچنین کشیشان صهیونیستی از لزوم بازگشت بازمانده های خوش گذران پهلوی به ایران سخن می گویند و بدین وسیله تلاش دارند تا جبهه ای را در برابر نظام تشکیل دهند.

همه اینها در حالی است که مردم ایران اسلامی هنوز خاطرات تلخ حکومت شاهنشاهی و جنایت و خیانت های آنان را به فراموشی نسپرده است. در عین حال مردم می بینند که هنوز خاندان و بازمانده های پهلوی در خارج از کشور با پول های به یغما رفته مردم ایران در حال خوشگذرانی می باشند.

آنچه مشخص است حمایت از پهلوی ها نه بخاطر دلدادگی دشمنان نظام به آنها؛ بلکه تنها با هدف شکل گیری جبهه ای بر علیه نظام اسلامی دنبال می شود.