صلح عمومی

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

یکی از اصول به ادعای فرقه ضاله بهائیت متمدنانه این فرقه “صلح عمومی” میباشد. که با گذشت زمان و بروز مشکلات عدیده در روابط کشورها اساسا وقوع آن به فراموشی سپرده شده است. جناب بها ظاهرا متوجه زیاده خواهی ها و فاصله های فرهنگی جوامع و نیازهای آنان نبوده و ادعا کردند که اصل صلح عمومی و به اعتقاد ایشان زیستن انسانها در کنار هم بدون توجه به عواملی که در بالا آمد بوقوع خواهد پیوست. اما در همین شرایط فعلی صاحبخانه تشکیلات بهائیت بعنوان یک رژیم کودک کش و نژاد پرست جز سردمداران ناقض حقوق بشر و صلح عمومی است. نقد حجت السلام جمشیدی را با موضوع صلح عمومی میشنویم.

فایل صوتی