فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

فرقه بهائیت، از فرقه‌های ساخته سازمان‌های جاسوسی صهیونیستی است که وظیفه دارد بافرهنگ، دین و ارزش‌های اخلاقی مبارزه کند که این مسئله با بررسی اجمالی این فرقه و گفته‌های نجات‌یافتگان از آن کاملاً روشن می‌گردد.

بهائیت

فرقه ضاله بهائیت دقیقاً فعالیت‌های خود را در برابر دین مبین اسلام و باهدف ضربه زدن به مسلمانان انجام می‌دهد و ازاین‌رو هرچیزی کم‌ترین رنگ و بویی از اسلام در آن باشد در چشم مهره‌های این فرقه ضاله امری مذموم و منفور است.

بهائیان از مباحث مورد تأکید اسلام مانند امربه‌معروف و نهی از منکر یا نمادهای عرفی آن به‌شدت هراس دارند و به این سبب اگر کسی در بین بهائیان کوچک‌ترین گرایشی به این مسائل داشته باشد مورد هجو اطرافیان قرار می‌گیرد.

 

خانم زینب ثمالی، نجات‌یافته از فرقه ضاله بهائیت در این خصوص می‌گوید: “در بهائیت اگر کسی گردنبند «الله» بیندازد، همه باحالت تعجب به او نگاه می‌کنند و به او مسلماً تذکر خواهند داد. چون این کار مطابق فرهنگ اسلامی است. این در حالی است ‌که در بهائیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست، ولی یک روز دریکی از مجالس تذکر (بهائیان به مجلس ختم، مجلس تذکر می‌گویند) چند تا از خانم‌های بهائی روسری به‌‌ سرکرده بودند. بلافاصله به ایشان تذکر داده بودند که این کار شما با فرهنگ بهائی هم‌سویی ندارد و در واقع آن‌ها را امربه‌منکر کرده بودند. از آن‌طرف در مجالس بهائی‌ها برخی خانم‌ها واقعاً لباس مبتذل می‌پوشند و این را بهائی‌هایی که صدای من را بشنوند تأیید می‌کنند و هیچ‌کس حق ندارد به این‌ها تذکری بدهد. اگر کسی هم این کار را بکند، به او تذکر می‌دهند که ما نهی‌ازمنکر نداریم.”

« سمیه نجفی » ( برگرفته از مصاحبه با زینب ثمالی توسط انجمن رهپویان هدایت در تاریخ 19/11/1399)