فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

تشکیلات بهائیت با خط و نشان کشی برای جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط متهمینش در ایران می شود. و البته همانند همیشه با امید بستن به نادانی مخاطبینش، برخورد با اعضایش (از جمله خانواده ثنایی) در ایران را به دلیل باور به بهائیت معرفی می کند!

بهائی

در روزهای اخیر کانال های بهائی و حامیان تشکیلات بهائیت سعی در به راه اندازی جریان سازی جدیدی با موضوع آزادی خانواده ثنایی در بجنورد شدند. این رسانه ها تلاش داشتند علت بازداشت اعضای این خانواده را باور به بهائیت معرفی کنند؛ چنان که می خوانیم: «پس از پلمپ محل کسب و بازداشت فاران ثنایی، شایان ثنایی و شعله شهیدی توسط مأموران امنیتی در بجنورد و انتقال این خانواده بهائی به مکانی نامعلوم، کاربران شبکه های اجتماعی مرتبط با این فرقه ضاله به این بازداشت واکنش نشان دادند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این خانواده بهائی شدند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری این خانواده صرفا به دلیل بهائی بودن بازداشت شده اند.»(1)

هرچند که تا روشن شدن علت دستگیری و عمومی نشدن پرونده ثنایی ها نمی توان اظهارنظری در جزئیات آن داشت، اما جریان سازی تشکیلات بهائیت برای آزادی اعضایش در ایران موجب شد تا رویکرد بهائیت در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم:

اول: همان گونه که مشاهده کردیم تشکیلات بهائیت در رسانه های خود، علت بازداشت و برخورد با اعضایش در ایران را تنها باور به بهائیت معرفی می کند. تشکیلاتی که با یک رفتار زشت و بی شعور پنداشتن مخاطبین، سعی دارد این تصویر را القاء کند که باور به بهائیت در ایران جرم است،  اما بر اساس کدام بند و مصوبه قانونی  در قانون مجازات اسلامی  بهائی بودن جرم انگاشته شده و اگر هست مجازاتش چیست؟! اگر جرم هست و مجازاتی دارد، چرا اکثریت قریب به اتفاق بهائیان در ایران آزادانه زندگی می کنند؟!

دوم: تشکیلات بهائیت علت بازداشت برخی اعضایش در ایران را به دلایلی نظیر: به راه اندازی و رهبری تشکیلات غیرقانونی و زیرزمینی،(2) چاپ و نشر کتُب ضاله،(3) اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با کشورهای متخاصم و… عنوان می کند. با این حال، شدت گرفتن شوی رسانه ای و مظلوم نمایی تشکیلات بهائیت علیه کشورمان در سال های اخیر، حکایت از برنامه ریزی گسترده این تشکیلات برای تبلیغ، کادرسازی، و تلاش در جهت براندازی نظام اسلامی همسو با دیگر جریانات معاند دارد.

سوم: تشکیلات بهائیت که شمشیر را علیه جمهوری اسلامی از رو کشیده، کارش به جایی رسیده که برای جمهوری اسلامی تعیین تکلیف می کند و آزادی فوری و بدون قید و شرط متهمینش در ایران را خواستار می شود. اما آیا تشکیلات بهائی در جایگاهی است که برای کشور ما تعیین تکلیف کند و خط و نشانی بکشد که با قانون شکنانش کوچک ترین برخوردی صورت نگیرد؟!

چهارم: بهائیتی که مظلومیت را نزد خود محبوب دانسته و پیروانش را به سلطه پذیری دعوت می کند،(4) در مقام عمل می بینیم که چگونه به دروغ برای سرپوش گذاشتن بر خطای مجرمینش در ایران و آزادی بدون قید و شرط آنان جریان سازی و سیاه نمایی می کند!

پنجم: آیا تشکیلات بهائیتی که ادعای جهانی بودن و بی توجهی به عقاید افراد را دارد و به بهانه دفاع از حقوق بهائیان ایران مدام علیه کشورمان جریان سازی می کند، تا به حال یک بار هم برای دفاع از توده مردم ایران، لغو بی قید و شرط تحریم های ضدحقوق بشری را خواستار شده است؟!

آری؛ تشکیلات بهائیت برای پیاده سازی نقشه های سلطه گرانه خود در ایران، اعضایش را به تبلیغ و کادرسازی گسترده تحریک می کند و حتی از عواقب آن هم استفاده تبلیغاتی می کند!

پی‌نوشت:

1- به نقل از رسانه های وابسته به تشکیلات بهائیت.

2- خبرگزاری فارس، تیتر خبر: فعالیت‌های فرقه ضاله بهائیت غیر قانونی و ممنوع است، تاریخ انتشار: 1387/11/27.

3-جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: علّت چاپ جزوات تبلیغی بهائیت در ایران چیست؟

4- «بدان لعمر الله مظلومیت بسیار محبوب است، حق جلّ جلاله لا زال (: پیوسته) مظلومیت را دوست داشته و دارد»: اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 4، صص 350-349.