فرقه پژوهی:

اخبار واصله حاکی از آن است که دراویش گنابیادیه در روزهای اخیر در یک اقدام خودسر اقدام به بازگشائی محل گردهمائی پیروان این فرقه موسوم به امیر سلیمانی نموده اند.

دوشنبه ۳۰ بهمن سال ۹۶ بود که غائله‌ای توسط افراطیون دراویش گنابادی در گرانترین خیابان پایتخت رقم خورد و با اقدام وحشیانه آن‌ها خون مأموران پلیس بر کف خیابان پاسداران نقش بست؛ جوانانی که گناهی جز پاسداری از آرامش و آسایش مردم نداشتند.

 البته این بار اولی نبود که اعضای افراطی این فرقه با پشتیبانی سرویس های جاسوسی اقدام به اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی می کنند.

 به دنبال این آشوب و اغتشاش خانقاه دراویش آشوبگر طی سیر مراحل قانونی بسته شد تا با تشکیل دادگاه افرادی که در این اغتشاش نقش داشتند و باعث شهادت 4 مامور نیروی انظامی و آسیب رساندن به شهر شدند بررسی شود.

 گفتنی است در صورت صحت این خبر و بازگشایی این مکان، اعضای این فرقه خصوصا اندک پیروان افراطی آن باید مد نظر داشته باشند هر اقدامی در جهت برهم خوردن نظم عمومی و امنیت مردم انجام دهند محکوم است و با واکنش قاطع مردم و ماموران حفظ امنیت روبرو خواهد شد. البته در صورت بازگشائی بدون اجازه از مقامات ذی صلاح به نظر میرسد جریان افراطی فرقه گنابادی قصد ایجاد زمینه برای یک برخورد دیگر با نظام را دارند. مناسب است قطب فرقه جناب مهندس جذبی با مدیریت موضوع مانع از تقابل دراویش و نظام گردد که هر گونه درگیری هزینه سنگینی را برای فرقه ایجاد خواهد کرد.