مسیحیت تبشیری سکولار

فرقه پژوهی:

میسیونرهای مسیحی برای اجرای اهداف خود ترفندهایی را به کار می برند. مهمترین این موارد، پرهیز از ورود به مباحث عقل ستیز در مسیحیت، ادعای سابقه‌ی مسلمان بودن، تفسیر به رای قرآن و ایراد شبهه به آموزه های اسلامی است.

میسیونرهای مسیحی برای تبلیغ بین مسلمانان با ترفندهای مختلف خود را تجهیز می کنند.

میسیونرها (مبلغین مسیحی) در جوامع مسلمان، فعالیت های گسترده ای دارند. چنین نیست که میسیونرها توسط نهاد کلیسایی اعزام شود اما با مهارت ها و ترفندهای تبلیعی تجهیز نشده باشد. این ماموران ایمان(گمراهی) به ظرایف تبلیغی و پیچ و خم هایی واقفند تا بتوانند حداکثر بهره را برده و حداقل ضرر را متحمل شوند. مواردی که در ادامه آورده می شود نکاتی است که بانوی سابقاً مسیحی ،ژاکلین که اکنون مسلمان شده، در مورد زمانی که خودش مبشر و مبلغ مسیحیت بوده، بیان می کند: من به عنوان یک مبشر و خادم مسیحی در کلاس های رهبری و در کلیسا اینها را یاد گرفتم و موظف شدم که انجام بدهم:

1-نباید در برخورد با مخاطبم از کلماتی مانند: تعمید،روح القدس، مصلوب و… استفاده کنم، بلکه باید مطابق با ادبیات مخاطبم صحبت می کردم تا مخاطب احساس بیگانگی عقیدتی با من نداشته باشد.
نکته: این عدم ورود به مباحث اصلی مسیحیت و پرهیز از ادبیات مسیحی صرفا در جلسات اولیه رعایت می شود و اگر طعمه آمادگی پذیرش را داشته باشد، سر سخن با ادبیات مسیحی شروع می شود.

 2- یک اصل مهم که باید مراعات می شد این بود که در مورد جزئیات، شبهه افکنی می کردم. مانند اینکه چرا نماز باید هر روز خوانده شود و چرا باید چادر به سر کرد؛ مگر نجات با این اعمال امکان دارد؟

نکته: میسیونرها اغلب از اطلاعات کمی در مورد اسلام برخوردار هستند، لذا شبهاتی که وارد می کنند جز در حد قلقلک، مخاطب آگاه را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

 3-به زیر سوال بردن مذهب و تلقین اینکه مذهب با آزادی منافات دارد.
نکته: البته این مورد صحیح است و مذهب با آزادی های مد نظر آنها که عبارت است از آزادی در پوشش و خوردن مشروبات الکلی و اختلاط زن و مرد و… منافات دارد!

4-این سوال بزرگ: عیسی مسیح آمده تا به جای تو مجازات شود و کفاره گناهان تو را بدهد آیا حاضری این ایثار را بپذیری یا می خواهی در تنهایی خودت بسوزی؟
نکته: به طور کلی فرقه های کاذب سعی در نشان دادن تاریکی و تباهی فضای بیرون از فرقه ی خود دارند، مطلب فوق، ناظر به این موضوع است.

5-همه این اصول باید روی مخاطبین جوان و عوام اجرا می شد و هرگز نباید وارد بحث با مخاطبین متخصص شد.
نکته: از آن جایی که ضریب فریب خوردن مخاطب عمومی نسبت به متخصص، بسیار بالاتر است، لذا مبشر مسیحی سعی می کند به سراغ طعمه ای که احتمال قبول مطالب در او بالاست برود.

 6-من باید وانمود می کردم که زمانی مسلمان بودم و همه راه ها را رفته ام و تمامی اعتراضات مسلمانان را در مورد مسیحیت می دانم و تحقیق کرده ام. نباید اجازه تحقیق به مخاطب می دادم و این کار را یک “دوباره کاری” و وقت تلف کنی جلوه می دادم.
نکته: از رایح ترین ترفند های تبلیع مسیحی، این است که میسیونرها ادعا می کنند زمانی مسلمان بوده و تسلط بالایی نسبت به اسلام دارند اما در حقیقت بسیار از این مدعیان حتی طبل توخالی  بودن هم برایشان صفتی مبالغه آمیز است!

7-هم دردی با مخاطبین و بدگویی از مسیحیان تندرو و متعصب در راستای جلب اعتماد عقیدتی.
نکته: مبلغین مسیحی همواره سعی می کنند خود را مبرا از اشتباهات هم کیشان خود نشان دهد اما در مقابل، اشتباه یک مسلمان را به تمام مسلمین و حتی دین اسلام نسبت می دهند.

8- باید برای ورود در گفتگو با مخاطبم می گفتم که ما عیسی را خدا نمی دانیم، بلکه منجی می دانیم، چنانکه خود مسلمانان نیز معتقدند که مسیح روزی باز خواهد گشت.
نکته: مبشرین مسیحی دقت دارند که از ابتدا وارد مباحثی که ممکن است با اعتقادات طعمه در تعارض آشکار باشد نشوند، یکی از این موارد الوهیت حضرت عیسی(علیه السلام) است که اکثر مسلمانان با شنیدن این عبارت، در مقابل مطالب بعدی مبلغان موضع می گیرند.

9-تفسیر به رای قرآن به عنوان اینکه من خودم روزی تفسیر قرآن می کردم.

این مورد یکی از مضحک ترین ترفندهای میسیونرهاست، جالب است که اگر نگوییم همه، لااقل 99% از این افراد حتی توانایی روخوانی قرآن کریم را ندارند اما با وجود این، جرأت تفسیر به خود می دهند!

10- پرهیز از هرگونه بحث عقلی در مورد الوهیت مسیح و ارجاع دادن به کتاب مقدس.
نکته: از آنجایی که اعتقادات بنیادی مسیحی دعوایی شدید با منطق و خردورزی دارند، مبشر مسیحی جرأت طرح این مباحث را به خود نداده و سعی می کند شخص را به ایمان دعوت کند بدون اینکه پشتوانه ای عقلی برای این ایمان وجود داشته باشد.

 همانگونه که از نظر گذشت، میسیونرها ترفندهایی برای تبلیغ مذهب ضاله خود دارند که هرکدام نکته ای خاص دربر دارد. غفلت از این موارد باعث در دام افتادن افراد خواهد شد و اطلاع از آنها می تواند کار را در مقابله یا این جریان آسان نماید.