فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

رسانه های تشکیلات بهائیت به بازتاب کنفرانسی با موضوع محیط زیست که به طور مشترک توسط سوئد و کنیا و با همکاری سازمان ملل (2 تا 3 ژوئن 2022) در استکهلم سوئد برگزار شد، پرداختند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نمایندگان 129 کشور، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم 50+ حضور یافتند.

محیط زیست

 تشکیلات بهائیت در این کنفرانس حضور یافته و با ایراد بیانیه ای بر احساس مسئولیت خود نسبت به مسئله محیط زیست تأکید کرد. دنیل پرل نماینده تشکیلات بهائیت در این کنفرانس از آسیب های تغییرات اقلیمی و بحران های عمده دیگر در دنیا سخن گفت و سازماندهی جدیدی متناسب با نیازهای جهان امروز را ضروری دانست.(1)

در ادامه قصد داریم تا هدف بهائیت از حضور در فعالیت های محیط زیستی و منظور این فرقه از سازماندهی جدید در موضوع محیط زیست را به صورت مختصر مورد بررسی قرار دهیم:

اول: یکی از دلایل علاقه تشکیلات بهائیت به استفاده از مبحث محیط زیست که حامیان و دلسوزان بسیاری در جوامع دارد، تبلیغ و کادرسازی برای تشکیلات بهائیت است.

تبلیغ در بهائیت وظیفه همگانی و اجباری برای تمام بهائیان تعیین شده و پیروان مسلک بهائی موظف به تحصیل فنون تبلیغ هستند و می بایست تمام همت خود را صرف این کار نمایند: «اهم امور تبلیغ امرالله و… تکلیف هر نفسی از احبای الهی این است که شب و روز آرام نگیرند و نفسی بر نیارد جز به فکر نشر نفحات الله.»(2)

لذا از آنجا که در بهائیت ظرفیت و گرایش های افراد در بحث تبلیغ مورد توجه قرار می گیرد (3) فعالیت در حوزه محیط زیست نیز یکی از زمینه های جذب افراد و جریان ها به شمار می آید. در واقع، کارکرد اصلی عضویت و تأسیس سازمان های مردم نهاد توسط تشکیلات بهائیت، تبلیغ غیرمستقیم با پوشش هایی مثل آموزش، بهداشت، محیط زیست و… در جوامع مورد هدف است.(4)

دوم:  تشکیلات بهائیت با ایجاد یا نفوذ در مراکز مردم نهاد و N.G.O))ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بسترسازی برای جذب گسترده نیروهای تشکیلاتی، طرحی را با عنوان توسعه اقتصادی-اجتماعی تدوین و بخشی از آن را به مرحله اجراء می گذارد.(5)

تشکیلات بهائیت در ادامه و پس از کادرسازی برای خود در سرتاسر دنیا و به صورت مویرگی، به جمع آوری اطلاعات بومی، جغرافیایی و امنیتی هر منطقه و ارسال به حامیان بالادستی خود اقدام می ورزد.(6)

به عبارتی، عناصر تشکیلات بهائیت در پوشش عناوین بشردوستی و طبیعت دوستی، به جمع آوری اطلاعات و جاسوسی برای صهیونیست ها می‌پردازند. نمونه جمع آوری اطلاعات و جاسوسی را می‌توان در پرونده‌های جاسوسی محیط زیستی با حضور عناصر بهائی در سال‌های اخیر جستجو کرد.(7)

 

بنابراین تشکیلات بهائیت به دور از صداقت، با هدف کادرسازی برای خود و ایجاد شبکه مویرگی و نظام اطلاعاتی منسجم در سراسر جهان، سعی دارد تا از احساس مسئولیت افراد نسبت به محیط زیست به نفع خود سوءاستفاده نماید.