فرقه پژوهی:

تمام رسانه های  دشمنان انقلاب اسلامی ایران و صد البته رسانه‌های مسیحیان تندرو تلاش زیادی دارند اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ازلحاظ سیاسی و اجتماعی زیر سؤال ببرند و ضعیف نشان دهند. این رسانه‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا تصویری غیرواقعی از حکومت اسلامی و جامعه دین‌دار ایران به تصویر کشیده و اسلام را عامل مشکلات پیش رو معرفی کنند. برخی از این شبهات سیاسی و اجتماعی که هرروز در رسانه‌های مسیحیان صهیونیست مورداشاره قرار می‌گیرد عبارت‌اند از:

 

 

 

 

 

 

*تخریب نهادها و شخصیت‌های سیاسی و مراجع و روحانیت شیعه

*دیکتاتوری معرفی کردن نظام ولایت‌فقیه

*منزوی معرفی کردن نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان

* ناکارآمد نشان دادن نظام سیاسی اسلام

*ایجاد حس نارضایتی در مردم و اغتشاش و ناامنی در ایران

* ترویج ابتذال و بی‌بندوباری در جامعه

*ادعای عدم وجود آزادی‌های اجتماعی در کشور

* ارائه تصویر نادرست از دین‌داران در جامعه

*سیاه نمایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران اسلامی

*دعوت مردم به عدم حضور در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، راهپیمایی و…

اغراق نیست اگر بگوییم تعداد زیادی از شبهاتی که هرروزه در رسانه‌ها به آن دامن زده می‌شود توسط رسانه‌های مسیحیت صهیونیستی ترویج می‌شود. باید توجه کنیم اردوگاه صلیبی بدنبال فتح اندلس دیگر این بار در جامعه ایران است. فضای مجازی را باور نکنیم و تحت تاثیر شانتاژهای تبلیغی قرار نگیریم.

مسیحیت تبشیری تلاش دارد تا با تخریب اسلام و آموزه‌های دینی مردم را از اسلام جدا کرده و به وادی مسیحیت بکشانند. این گروه با دروغ‌پردازی و شبهه پراکنی پیرامون اعتقادات اسلامی، مخاطبان خود را دچار تردیدهای گوناگون می‌کنند.