فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

به رغم مخالفت دولت مالزی با تبلیغ فرقه بهائی و حتی تعیین مجازات برای انتشار کتب آن؛ تشکیلات بهائیت در سال گذشته به ارائه گزارش مفصلی از تبلیغ تبشیری خود در کشور مالزی به بهانه وقوع سیل پرداخت. با این حال تشکیلات بهائیت حتی بر خلاف تعالیم خود در پیروی از حکومت ها به تبلیغ تبشیری خود در این کشور اسلامی اصرار دارد.

مالزی

به رغم مخالفت دولت مالزی با تبلیغ بهائیت در این کشور، وقوع سیل بهانه ای شد تا تشکیلات بهائی از تبلیغ تبشیری و تهاجمی خود در این کشور با افتخار یاد کند!

تشکیلات بهائیت با عناوینی زیبا و عامه پسندی چون جامعه سازی و خدمت به جامعه، مبلّغان خود را به تبلیغ بهائیت گسیل می دارد. در این ترفند تشکیلات بهائیت با شعار خدمت و سوءاستفاده از ضعف و رنج و آلام مردم سعی در بهائی کردن آنان و کادرسازی برای خود دارد.

در گزارش تشکیلات بهائیت از تبلیغ موفق خود در کشور اسلامی مالزی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی که وقوع سیل در برخی مناطق این کشور پدید آورد، می خوانیم: «شاه عالم (یکی از شهرهای بزرگ) مالزی، وقتی بارندگی شدید باعث جاری شدن سیل در مناطق مختلف مالزی شد، روحیه خدمت و اقدام جمعی که در فعالیت های جامعه سازی بهائی در مناطق آسیب دیده و نواحی اطراف آن پرورش یافته بود به سرعت تبدیل به اقدامات امدادرسانی شد.»(1)

از این رو، تشکیلات بهائیت در گزارشی از اقدامات عملی تبلیغی خود به بهانه وقوع سیل، به نام خدمت به هم میهن و به کام تبلیغ بهائیت می نویسد: «محفل روحانی ملی بهائیان مالزی در پیامی از محافل روحانی محلی در سراسر کشور دعوت کرد تا با پیروی از سرمشق حضرت عبدالبهاء عشق جهان شمول ایشان نسبت به مردم همه ملل، نژادها و عقاید را به یاد بیاورند و به نیازهای فوری هم میهنانشان در این برهه خطیر پاسخ دهند. محافل روحانی محلی وارد عمل شده و… خانواده های بهائی در سراسر مالزی خانه هایشان را به پناهگاه تبدیل کردند.»(2)

اما تبلیغ تهاجمی بهائیت در کشور اسلامی مالزی سال هاست که حساسیت مقامات این کشور را برانگیخته است. تا جایی که ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی در سفر دوره ای خود به ایران، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا در مالزی برای تبلیغ اسلام و مبارزه با فرقه ضاله بهائیت به آن ها کمک کند. چون منشأ بهاییت در ایران بود و بهایی ها یکی از مراکز اصلی شان در مالزی قرار داشت و از آنجا نیرو می گرفتند.(3)

در اقدامی دیگر، دولت مالزی در سال های گذشته، انتشار چند کتاب از جمله کتاب هایی از فرقه بهائیت را در این کشور ممنوع کرد. حشیمه نیک جعفر’ مسئول بخش کنترل انتشارات و متن قرآن کریم در وزارت کشور مالزی، گفت که این ممنوعیت… حاوی عناصری است که می تواند مسلمانان را به اشتباه انداخته و شامل تفاسیر منحرف است. به گزارش خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) وی گفت که برخی از این نشریات و کتاب ها می تواند… به ایمان مردم آسیب وارد کند. انتشار این کتاب ها با استناد قانون سال 1984 ممنوع شده و جرم محسوب می شود.(4)

با این حال شاهد آنیم که تشکیلات بهائیت در تبلیغ تهاجمی خود برای مسلمانان، به عناوین و بهانه های مختلف با جدیتی بیشتر ادامه داده و به کادرسازی در این کشور اسلامی اصرار دارد. این در حالیست که پیشوایان بهائی، پیروی از حکومت را ملاک بهائی بودن معرفی کرده (5) و در صورت تعارض میان اجرای دستورات خود (مثل تبلیغ) با اوامر حکومتی (ممنوعیت تبلیغ)، پیروی از اوامر حکومتی را مقدم دانسته اند: «احکامی را که حضرت بهاءالله در کتاب اقدس نازل فرموده‌اند در صورتی که اجرایش ممکن و مستقیماً با قوانین مدنی مملکت مغایر نباشد بر همه یاران الهی و تشکیلات بهائی در شرق و غرب عالم فرض و واجب است.»(6)

فرمانی که تشکیلات بهائیت حتی در ظاهر هم حاضر به اجرای آن نیست و از تبلیغ تبشیری خود در این کشور اسلامی، برای اتباعش الگوسازی نیز می کند!

پی‌نوشت:

1- سرویس خبری تشکیلات جهانی بهائیت، مورخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲.

2- همان.

3-خبرگزاری رسا، تیتر خبر: چه کسانی چهره تشیع را در جهان مخدوش می‌کنند؟، کد خبر: کد خبر: ۲۳۸۸۶۷، تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۳.

4- خبرگزاری ایرنا، تیتر خبر: مالزی کتاب ترویج فرقه ضاله بهائیت را ممنوع کرد، کد خبر: 81898767، ۸ دی ۱۳۹۴.

5- اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه الکترونیکی، صص 464-463.

6- حسینعلی نوری، اقدس (مقدمه‌ی کتاب)، نسخه الکترونیکی، ص 14.