فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

مبلّغ تشکیلات بهائیت همچون پیشوای خود به مقایسه مدافعین وطن با 000 پرداخته و پیکر پاک شهدا را به دلیل حمایت از فرهنگ حجاب و غیرت، پست تر از 00000 دانست. توهین به مدافعان غیرت ملی و خانوادگی توسط بهائیت را باید در راستای گسترش ولنگاری در جامعه و از بین بردن غیرت و در نتیجه سلطه پذیری جوامع اسلامی دانست.

بهائیت که همواره هدف خود را مقابله با فرهنگ دفاع و مقاومت، حجاب و عفاف می داند، این بار با توهین به شهدای دفاع مقدس به دنبال تحقق آن بود.

یکی از مبلّغان تشکیلات بهائیت در اقتدا به پیشوای خود عبدالبهاء (1) ضمن مقایسه پیکرهای مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس با 00000 ، این گلگون بدن ها را در صورت داشتن انگیزه ترویج حجاب و عفاف در جامعه، پست تر از 00000 دانست . (2)

اما مقایسه پیکرهای مطهر شهدای دفاع مقدس با 000000 ، آن هم به بهانه امکان ترویج فرایض اخلاقی نظیر عفاف و حجاب توسط ایشان، از دو جهت قابل بررسی است:

اول: مبلّغین بهائی در راستای خدمت به استعمارگران و نظام سلطه، همچون پیشوایان خود در تبلیغ بی وطنی و ترویج بی ارزشی مفهوم میهن کوشیده اند. تا جایی که عبدالبهاء ضمن گوسفند دانستن مدافعین وطن، رسماً به لزوم دست بوسی و نوکری متجاوزین حکم داده است: «… اگر ستمکاری دست تطاول بگشاید و مانند گرگ تیزچَنگ هجوم نماید، اَحبای الهی مانند اَغنام (گوسفند) تسلیم شوند. لهذا مقاومت ننمایند بلکه تیغ و شمشیر را به شَهد و شیر مقابله نمایند. زخم به جِگرگاه خورند، دست قاتل را ببوسند.»(3)

به راستی چگونه می توان دست بوس متجاوزین چپاول گر بود، اما در عین حال، کسانی که برای دفاع از میهن، جان عزیزشان را فدا کردند، پست تر از 000000 دانست؟! این تناقض جز در منطق خائنانه و خبیثانه بهائیت در هیچ تفکر دیگری نمی گنجد؟!

دوم: علتی که به بهانه آن، مبلّغ بهائی به شهدای جنگ تحمیلی توهین کرد، سفارش و خواست شهدا به اقامه‌ احکام اسلامی خصوصاً مسئله عفاف و حجاب بوده است. اما از آنجایی که دشمنان اسلام، مهم ترین مانع خود در از بین بردن اسلام واقعی و اصل ظلم ستیزی در مقابل کشورهای سلطه طلب را در غیرت مسلمانان می دیدند، به مخالفت با مصادیق آن به ویژه حجاب و جهاد اسلامی پرداختند.

البته باید یاد آور شد تفکری که ازدواج جز با مادر را مشکل نمیداند بیروز چنین رفتاری غیر منتظره نیست .

پیشوایان بهائی با شعار ترک تمامی تعصبات، به ویژه تعصبات ملّی، دینی، جنسی (4) و سر دادن شعار دروغین حقوق و آزادی زنان در فرقه خود (که هیچ تعهدی به آن نداشتند)(5) سعی در گسترش ولنگاری در جامعه و از بین بردن غیرت و در نتیجه، سلطه پذیری جوامع اسلامی داشته اند.

لذا شهدایی که اولاً برای دفاع از میهن جان داده اند و ثانیاً خواستار حفظ حجاب و حیا و از بین نرفتن غیرت در جامعه اسلامی بودند، در منطق بهائیت به حدی منفورند که با زشت ترین تعابیر خطاب می شوند! بهائیتی که از اهداف مهمش زمینه سازی برای زدودن غیرت خانوادگی و ملّی و هموارسازی مسیر سلطه پذیری ملت ها بوده است.

لذا اگر تشکیلات بهائیت میخواهد علت تنفر مردم ایران اسلامی از این فرقه ضاله را بداند ، باید به رفتار خود و به اصطلاح مبلغین نگاهی بیندازد . مردم این دیار در شهر و روستا و دور افتاده ترین مناطق جوانان خود را به پای وطن تقدیم کردند که حالا یک لات بی سرو پا بیاید و آنچه لایق خود اوست را به شهیدان گلگون کفن این نظام نسبت دهد . بدانید تا قیام قیامت این تنفر از فرقه بهائیت باقی و جاری خواهد ماند .

پی‌نوشت:

1- دومین پیشوای بهائیت نیز مدافعین وطن را به سگ تشبیه کرده است: ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، نسخه الکترونیکی، ج 1، ص 410.

2- به نقل از پیج یکی از مبلّغان تشکیلات بهائیت.

3- عباس افندی، مکاتیب، مصر: به همّت فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، چاپ اول، ج 3، ص 124.

4- «تعلیم پنجم حضرت بهاءالله آنکه تعصب جنسی تعصب دینی تعصب وطنی، تعصب سیاسی هادم بنیان انسانی است و تعصب، مخرّب اساس نوع بشر است از هر قبیل باشد. تا آنکه این تعصبات زائل نگردد، ممکن نیست عالم انسانی راحت یابد.»: عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان: لجنه نشر آثار امری، بی تا، ج 2، ص147.

5- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: از ادعا تا عمل تساوی حقوق زن و مرد در بهائیت