مقام معظم رهبری

۱ خرداد, ۱۴۰۱

سوال: شرکت کردن در مجالس و محافل صوفیه و انجام اعمال و گفتن اذکار آنان و حضور در خانقاه آنها چه صورت دارد؟
جایز نیست و کسانی که اوامر و نواهی قرَآن کریم را قبول داشته و به امامت ائمه(ع) معتقدند چه بهتر است که اسم جداگانه و آداب و رفتار جداگانه را که لازم نیست بلکه مضر است کنار گذاشته و در جماعت عظیم ملت بزرگ و مسلمان خود منسلک باشند.
سوال: حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفیه و پیروی از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟
موارد مختلف است و راه نجات و رستگاری پیروی از طریقه اهل بیت عصمت علیهم السلام که مراجع بزرگوار تقلید مبین آن هستند، می باشد.