فرقه پژوهی : وجود آسیب‌های جدی ناشی از عضویت و درگیری با فرقه ها، باعث شده تا متخصصان معیارها و شاخص ها را بازنگری کنند تا امکان توصیف و شناسایی فرقه ها فراهم شود و بدنبال آن، هوشیاری و مراقبت افراد را بالا ببرند.

مثلا برای تعریف معلم، نمی توان گفت همه مردانی که در مدرسه فارسی تدریس می کنند، ممکن است معلم زن باشد، ریاضی تدریس کند و در دانشگاه فعالیت کند.

سرنخ ها و معیارهایی که برای تشخیص فرقه وجود دارد، می تواند درمورد گروه های دیگر صدق کند، اما وجود این موارد هشداری است تا درمورد برخی تصمیمات و یا رفتار اطرافیان مراقبت شود:

الف ) سرنخ ها :

  • الزامات مالی گزاف
  •  اخلال در نظم عمومی جامعه
  •  اختلافات حقوقی
  •  انحراف در موارد اقتصادی
  • تلاش برای نفوذ به مقامات دولتی
  •  گفتمان آشکار ضد اجتماعی

ب ) معیارهای خاص:

  •  بی ثباتی ذهنی
  •  جدایی و انزوا از محیط پیرامون
  •  ایجاد محدودیت های جسمی
  • استفاده از کودکان

البته تمامی سرنخها و شاخص‎های آورده شده به ساعتها بحث نیاز دارد. در این مطلب کوتاه به تیتر جمع‎بندی شده از سرنخ‎ها و شاخص‎ها اشاره شده است.