کارنامه سیاه وهابیان و آل سعود عنوان کتابی است از مهدی عمادی که توسط انتشارات راه نیکان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب وهابیه است. در کتاب حاضر به اجمال مطالبی پیرامون وهابیت آمده است. در این اثر پس از بیان مقدمه‌ای، به پیدایش مسلک وهابیت و به قدرت رسیدن آل سعود و نقشه‌های انگلستان جهت تفرقه بین مسلمین و جنگ‌ها و جنایات وهابیان به سرکردگی آل سعود پرداخته شده است. وهابیت در حال حاضر نه‌تنها یکی از کشورهای اسلامی، بلکه جایگاه وحی الهی و مرکز آثار پیامبر اسلام را با توطئه استعمارگران غرب از دست مسلمانان گرفته است. امروزه جنایات آل سعود زمینه فهم همگانی را فراهم آورده تا بدانند دشمنان اسلام برای انتقام از مسلمانان همیشه منتظر فرصت هستند. کتاب جهت استفاده کاربران گرامی در کتابخانه سایت قرار داده شده است.