فرقه پژوهی:

اختلاف آراء و عقیده بین دراویش بعد از فوت یک‌ قطب معمولاً به‌گونه‌ای است که به‌شدت با یکدیگر در تضاد هستند و هرکدام دیگری را نفی کرده و بلکه گاهی نسبت کفر به یکدیگر می‌دهند و اکنون این رویکرد در 8 شاخه صوفیه گنابادیه به‌وضوح قابل‌رؤیت است.

قطب فرقه

در بین مولا زاده‌ها نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید نباید قطبیت از خاندان تابنده خارج شود و درویش وارسته مدنظر نورعلی تابنده یکی از مولا زاده‌های این خاندان است. در مقابل، نظریه دیگری وجود دارد که رضا تابنده را نقشی برای منحرف کردن ذهن‌ها از درویش وارسته حقیقی می‌دانند که این وظیفه به وی محول شده است .

نظریه سومی هم دراین‌بین وجود دارد که می‌گوید مریدان درویش وارسته حقیقی با هزینه کردن در فضای مجازی تلاش می‌کنند چهره بدون نقاب آزمایش و رضا تابنده برای دراویش مشخص شود تا پذیرش قطبیت درویش وارسته حقیقی به‌سادگی از سوی فقرا صورت گیرد.

شرمان بهشتی، یکی از مهم‌ترین مهره‌های مصطفی آزمایش که احتمالاً فردی است که اجازه شیخیت وی توسط آزمایش صادر می‌شود تا اولین شیخ مؤنث تاریخ صوفیه را به خود اختصاص دهد، از زمان سرسپردگی ظاهری مصطفی آزمایش به اقطاب دوشادوش وی بود و در بسیاری از پرونده‌ها و جریان سازی های داخلی و خارجی فرقه نقش تعیین‌کننده دارد.

یکی از طنزهای به‌شدت تلخ برای بزرگان صوفیه گنابادیه این است که همسر کشف حجاب کرده ادعای درویشی و وارستگی کند!

طبق بررسی‌های انجام‌شده این فرد بیش از 10 اکانت جعلی در فضای مجازی را مدیریت می‌کند تا با کمک و حمایت‌های مزدوران سیاسی صوفیه مدعی نماد «آزادی»، «دموکراسی» و «حقوق زنان» به نام فرقه صوفیه گنابادیه شود.

تشدید اختلافات درون فرقه‌ای و چشم دوختن به ردای قطبیت امری طبیعی محسوب می‌شود زیرا از قرن دوم هجری قمری که صوفیه شکل گرفت اقطاب و مشایخ زیادی تا امروز در رأس تصوف قرار گرفتند که به‌مرورزمان به دلیل اختلاف آراء و عقاید، بین اقطاب و سران صوفیه شاخه‌های جدید به وجود آمد، به‌گونه‌ای که با فوت یک‌قطب بیش از 80 شاخه جدید برای آن فرقه به‌مرورزمان ذکرشده است.

اختلاف آراء و عقیده بین دراویش بعد از فوت یک‌قطب معمولاً به‌گونه‌ای است که به‌شدت با یکدیگر در تضاد هستند و هرکدام دیگری را نفی کرده و بلکه گاهی نسبت کفر به یکدیگر می‌دهند و اکنون این رویکرد در 8 شاخه صوفیه گنابادیه به‌وضوح قابل‌رؤیت است.

مرحوم شیخ محمد مدنی معروف به ناشر الاسلام گنابادی چه زیبا و دقیق این اختلافات درونی را تحلیل می‌کند و در کتاب در خانقاه بیدخت چه می‌گذرد می‌نویسد: “بسیار عجیب است که معتقدان و مریدان هر فرقه‌ای از فرقه‌های صوفیان، ادیان دیگر و حتی بت‌پرستی را پذیرفته و حساسیتی نسبت به آن‌ها ندارند، اما به‌هیچ‌عنوان فرقه دیگری غیر از فرقه خود را قبول ندارند، یعنی اختلاف بین دو فرقه تصوف را بیش از اختلاف بین اسلام و کفر می‌دانند.

فرقه نیوز بزودی پرده از فعالیت‌های مدعیان قطبیت این فرقه بر خواهد داشت…