ناگفته‌های کلیسا

۱ اسفند, ۱۴۰۰

کتاب «ناگفته های کلیسا» نوشته جمعی از نویسندگان (محمد صحاف کاشانی، محمد توحیدی، علی غلامی) تهیه شده است. این کتاب برای آشنایی با مسیحیت و زندگی حضرت مسیح(ع) است که تاریخ مسیحیت را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این اثر، کتاب مقدس معرفی شده و از نظر سندی و محتوایی هم بعضی از مطالبش مورد بررسی و نقد واقع شده است. آموزه های مسیحیت مثل آموزه نجات بحث شده و نگاه انتقادی به سه گناه نخستین شده است. وضعیت شریعت در مسیحیت؛ اینکه آیا مسیحیت شریعت دارد یا ندارد بحث شده و همین طور آئینهای کلیسایی و مراسمی مثل عشاء ربانی و تعمید معرفی شده است. بحث آموزه تثلیث که بسیار در مسیحیت مهم است نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بخش آخر کتاب هم راجع تبشیر مسیحیت در ایران است و روشهای تبشیری و تبلیغی جذب افراد به مسیحیت در آن مورد بحث قرار گرفته است.