تحفه الاخیار

۱ اسفند, ۱۴۰۰

این کتاب ارزشمند در رد عقاید صوفیه به قلم دانشمند گرانقدر ملا محمد طاهر قمی از علما و فقیهان قرن دهم ویازدهم هجری تألیف شده است. این کتاب نخستین بار در سال 1336 هجری شمسی در ایران به چاپ رسیده است. کتاب جهت استفاده علاقه مندان در کتابخانه سایت قرار داده شده است.